• Beställ fiber

  Maj 2017

  Om vi får in tillräckligt med beställningar snarast så finns det en chans att vi får fiber redan i år!

  Beställ fiber på fibertillalla.se genom att göra en intresseanmälan och följa instruktionerna i mailet du får.

  Om du vill ha information från Salbo Fiber per mail kan du fortfarande registrera dig i vårt formulär.

   

  Anslutningsavtal

  ● Du kan skicka in anslutningsavtalet digitalt via fibertillalla.se, eller via post (det står i avtalet vart det skall skickas in)

  ● En anslutning innebär att du får en kontakt monterad i huset.

  ● Tjänster (dvs Internet, TV, Telefoni) som du kan få ut ur den kontakten kommer sedan att beställas via zmarket.se

  Informationsblad om bredband på landsbygden från Telia

 • Vad är fiber?

  Runtom i Sverige finns tusentals fiberföreningar för att bygga ut bredband på landsbygden. Salbo fiberförening är ytterligare en, vi siktar in oss på ett område söder och öster om Västerfärnebo fram till Salbohed.

   

  När kopparnätet (för fast telefoni och internet via ADSL) tas bort är det enligt post- och telestyrelsen meningen att lokala fiberföreningar på landsbygden skall ersätta kopparnätet med fiber då mobila lösningar inte räcker. Strax intill vårt område finns det två fiberföreningar på landsbygden som redan tagit sitt nät i drift. Snart är de tre, och fler är på väg. Den kortsiktiga effekten blir att TV och internet blir både billigare, snabbare, mer högupplöst och stabilare, och din bostad får ett högre värde än den skulle haft utan fiber. Den långsiktiga effekten är att fiber skapar förutsättningar till än fler framtida tjänster och företag att vara verksamma på landsbygden. Andra föreningar har redan sammanfattat mer information om poängen med fiber, t.ex grannföreningen Norra Västmanlands Fiber i Karbenning.

  Finnbo, Gärsbo, Hammaren, Hällby, Hedbo, Salbo, Sand, Skogbyn, Ål, Åsen, Ösby

 • Projektet i siffror

  200

  Hushåll inom området

  95%

  Av de vi nådde under den preliminära intresseundersökningen svarade ja

  5.5 mil

  Uppskattad schaktlängd, så här mycket skall grävas

  21 900 kr/anslutning

  Kostnaden för att ansluta en fastighet. Många banker erbjuder fiberlån som gör att du kan ta det som en månadskostnad under några år om du vill.

 • Tidsplan

  Vad som komma skall ...

   

  Vi har kopierat en beprövad modell som andra fiberföreningar tidigare lyckats driva igenom.

  Söka bidrag hos jordbruksverket

  2017

  Vi väntar på att få vår stödansökan beviljad. Vi förväntar oss ett besked under hösten 2017.

   

  Förstudien och antalet fastigheter som vill vara med ligger till grund för hur mycket bidrag vi behöver söka. Det går inte att få bidrag för fastigheter som anmäler sitt intresse senare.

  Projektering och markägaravtal

  2017

  Här kommer det att krävas några möten med alla er markägare för att i detalj planera vart det är lämpligast att dra kabeln.

   

  Vi tar in en extern part som är proffs på att bygga fiber för att gå igenom vad som behövs för att dra 4 fibertrådar till var hus och koja. Och sedan också genomföra det.

  Gräva och koppla

  2017-2018

  Först här kommer det synas några maskiner ute på bygden.

  HD-TV samt snabbt och stabilt internet

  2018

  Det är först när anslutningen är installerad som privatpersoner behöver betala anslutningsavgiften.

   

  Installation i huset och sen är det bara att beställa tjänster bland alla tjänsteleverantörer som kommunikationsoperatören jobbar med. Det kommer finns många tjänster att välja på.

 • Vad har hänt hittills?

  Vi är på g ...

  Mars 2017

  • Länsstyrelsen efterfrågade kompletteringar.
  • Informationsträffar för boende inom området.

  Oktober-November 2016

  • Förberedelser av bidragsansökan och anslutningsavtal.
  • Skickade in en bidragsansökan om bredbandsstöd till jordbruksverket och länsstyrelsen.

  Juni-September 2016

  Förstudier

  • Vi har fått hjälp att olika företag att bedöma storleken på området.

  Maj 2016

  Inventering

  • Dialog med kommunen, länsstyrelsen och leader.
  • Dialog med närliggande fiberföreningar.
  • Dialog med företag om förstudier.
  • Dialog med boende i området, hör av dig om du vill diskutera mer.

  25 maj, 2016 föreningen bildades.