• November 2017

  Grävningen kanske börjar redan i år om tjälen inte sätter sig för tidigt. Så håll utkik efter inbjudningar till markägarmöten, vi betar av dem ett område i taget.

   

  De första installationerna kommer igång under våren och sen rasslar det på så att projektet skall bli klart under 2018.

   

  Om du har beställt fiber skall du ha fått en orderbekräftelse från Telia/Zitius per e-post den här veckan. Om du inte har fått det vill vi att du hör av dig.

   

  Det händer saker, kul!

   

  ● Du kan skicka in anslutningsavtalet digitalt via fibertillalla.se (se guide för att skicka in avtal).

  ● Du kan även skicka in anslutningsavtalet via post (det står i avtalet vart det skall skickas in).

  ● En anslutning innebär att du får en kontakt monterad i huset.

  Tjänster (dvs Internet, TV, Telefoni) som du kan få ut ur den kontakten kommer sedan att beställas via zmarket.se

  Informationsblad om bredband på landsbygden från Telia

  Presentation av bredbandstjänster från Telia

 • Vad är fiber?

  Runtom i Sverige finns tusentals fiberföreningar för att bygga ut bredband på landsbygden. Salbo fiberförening är ytterligare en, vi siktar in oss på ett område söder och öster om Västerfärnebo fram till Salbohed.

   

  När kopparnätet (för fast telefoni och internet via ADSL) tas bort är det enligt post- och telestyrelsen meningen att lokala fiberföreningar på landsbygden skall ersätta kopparnätet med fiber då mobila lösningar inte räcker. Strax intill vårt område finns det två fiberföreningar på landsbygden som redan tagit sitt nät i drift. Snart är de tre, och fler är på väg. Den kortsiktiga effekten blir att TV och internet blir både billigare, snabbare, mer högupplöst och stabilare, och din bostad får ett högre värde än den skulle haft utan fiber. Den långsiktiga effekten är att fiber skapar förutsättningar till än fler framtida tjänster och företag att vara verksamma på landsbygden. Andra föreningar har redan sammanfattat mer information om poängen med fiber, t.ex grannföreningen Norra Västmanlands Fiber i Karbenning.

  Finnbo, Gärsbo, Hammaren, Hällby, Hedbo, Salbo, Sand, Skogbyn, Ål, Åsen, Ösby

  Bredbandstjänster

  Presentation från Telia/Zitius informationsträff 2017-10-24

 • Projektet i siffror

  200

  Hushåll inom området för etapp 1.

  95%

  Av de vi nådde under den preliminära intresseundersökningen svarade ja

  5.5 mil

  Uppskattad schaktlängd, så här mycket skall grävas i etapp 1.

  21 900 kr/anslutning

  Kostnaden för att ansluta en fastighet. Många banker erbjuder fiberlån som gör att du kan ta det som en månadskostnad under några år om du vill.

 • Tidsplan

  Vad som komma skall ...

  Projektering och markägaravtal

  2017

  Härnäst kommer entreprenören som skall gräva att arrangera möten med alla er markägare för att i detalj planera vart det är lämpligast att dra kabeln.

  Gräva och koppla

  2018

  Först här kommer det synas några maskiner ute på bygden.

   

  Den första installationen sker under våren, den sista blir av innan året är slut.

  HD-TV samt snabbt och stabilt internet

  2018

  Det är först när anslutningen är installerad som privatpersoner behöver betala anslutningsavgiften.

   

  Installation i huset och sen är det bara att beställa tjänster bland alla tjänsteleverantörer som kommunikationsoperatören jobbar med. Det kommer finns många tjänster att välja på.

 • Vad har hänt hittills?

  Vi är på g ...

  Oktober 2017

  Beslut om att bygga nätet!

  • Telia/Zitius' har upphandlat en entreprenör för att utföra grävningen.
  • Orderbekräftelser har gått ut. Planerad första leverans första halvan av 2018, och sista innan julafton 2018.
  • Presentation från informationsträffen.

  Juni 2017

  Beställningar

  • 150 beställningar trillade in under Maj och fler kommer under Juni. Folk följer upp sina intresseanmälningar med riktiga beställningar. Det ser lovande ut!
  • Etapp 2 (Området runt Fläcksjön och runt Örsingsbo).

  Mars 2017

  • Länsstyrelsen efterfrågade kompletteringar.
  • Informationsträffar för boende inom området.

  Oktober-November 2016

  • Förberedelser av bidragsansökan och anslutningsavtal.
  • Skickade in en bidragsansökan om bredbandsstöd till jordbruksverket och länsstyrelsen.

  Juni-September 2016

  Förstudier

  • Vi har fått hjälp att olika företag att bedöma storleken på området.

  Maj 2016

  Inventering

  • Dialog med kommunen, länsstyrelsen och leader.
  • Dialog med närliggande fiberföreningar.
  • Dialog med företag om förstudier.
  • Dialog med boende i området, hör av dig om du vill diskutera mer.

  25 maj, 2016 föreningen bildades.